Recenzuojamas žurnalas įvertino „4Life“ naudojamą medžiagą 2019-03-14
Recenzuojamas žurnalas įvertino „4Life“ naudojamą medžiagą
Solt Leik Sitis, Juta, JAV (2019 m. kovo 14 d.) Žurnalo Regulatory Toxicology and Pharmacology kovo mėn. numeryje aprašytas tyrimas, kuriame nepriklausomai įvertinta „4Life Transfer Factor™“ sudedamosios dalies, gautos iš karvių krekenų, sauga. Toks straipsnis būtinas kompanijai „4Life“ siekiant iš JAV Maisto ir vaistų administracijos (FDA) gauti klasifikaciją „Apskritai medžiaga laikoma saugia“ („Generally Recognized as Safe“, GRAS).

Direktorės mokslo ir reglamentavimo reikalams dr. Paula Brock komentaras: „Straipsnyje „Krekenų ultrafiltrato toksikologiniai vertinimai“ aprašyti moksliniai tyrimai, atlikti siekiant patvirtinti „4Life Transfer Factor“ saugą. Kadangi siekiame GRAS statuso, šis pasiekimas yra labai reikšmingas. Šie tyrimai patvirtina, kad nuosekliai ir atvirai siekiame parodyti, jog „4Life“ produktai atitinka visus profesinio sąžiningumo principus.“

Šiame kas mėnesį leidžiamame recenzuojamame moksliniame žurnale skelbiamos publikacijos teisės ir farmakologijos temomis, aktualios mokslininkams, akademinei bendruomenei ir plačiajai visuomenei. Straipsnyje aprašytas tyrimas – tai naujausias „4Life“ žingsnis, kuriuo siekiama, kad kompanijos produktų kokybė būtų patvirtinta nepriklausomai ir nešališkai.

„4Life“ įkūrėjo ir valdybos pirmininko David Lisonbee komentaras: „Šio tyrimo išvados mūsų nė kiek nenustebino. Vis dėlto pasiekimu džiaugiamės, nes tai – reikšmingas žingsnis į GRAS statusą. Todėl rezultatais esame labai patenkinti.“

25 biurus visame pasaulyje turinti kompanija „4Life“ aptarnauja didžiulį nepriklausomų platintojų ir jų klientų tinklą.

Daugiau informacijos:
Calvin Jolley
Korporacinės komunikacijos viceprezidentas
4Life Research
[email protected]