We noticed that you may be viewing lithuania.4life.com from a different country. To get the best experience we suggest double checking that you're on the website closest to you.

„4Life Green“ – tai kompanijos ir darbuotojų kuruojama korporacinė iniciatyva, kurios tikslas – spręsti aplinkos tausojimo problemas, tokias kaip kompanijos anglies pėdsakas, gyvūnų, iš kurių gaunami mūsų produktai, gerovė, grąžinamasis perdirbimas ir pakartotinis panaudojimas, taršos mažinimas bei aplinkos apsauga apskritai.


Mūsų rūpestis gyvūnų apsauga

Kompanija „4Life“ daro viską, kad užtikrintų gyvūnų, iš kurių gauname „4Life Transfer Factor“, gerovę. Dirbame tik su ūkiais, kurie laikosi atsakingos ir skaidrios praktikos. Būtent todėl mezgame ryšius tik su ingredientų tiekėjais, kurie atitinka programos „National Dairy FARM Program“ ir organizacijos UEP („United Egg Producers“) kokybės standartus.

Didžiuojamės siųsdami per „UPS Carbon Neutral“

Kaip kompanija, esame įsipareigoję kompensuoti savo anglies junginių išmetalus, atsirandančius dėl transportavimo paslaugų.
Taikydami šią priemonę palaikome prasminius projektus, tokius kaip miškų atsodinimas, dujų iš sąvartynų naikinimas, nuotekų valymas ir metano išmetalų mažinimas. Vien pernai UPS poveikį aplinkai sumažino 119,85 metrinių tonų CO2e. Didžiuojamės būdami šios iniciatyvos dalimi ir bendradarbiaujame su kitomis kompanijomis, kad planetą paverstume geresne ir žalesne.

Programa „National Dairy FARM Program“

Daugelis pienininkystės ūkių, iš kurių „4Life“ gauna krekenas, dalyvauja JAV pienininkystės tvaraus valdymo programoje FARM („Farmers Assuring Responsible Management“). Ši JAV nacionalinės pieno gamintojų federacijos (NMPF) programa apibrėžia tam tikrus standartus bei gaires, skirtus užtikrinti gyvūnų gerovę. FARM apibrėžia tai, ką mūsų pienininkystės ūkiai privalo daryti, kad pagarbiai elgtųsi su gyvūnais bei išlaikytų paskesnio mūsų produktų apdorojimo procesų saugą bei nekenksmingumą.

„United Egg Producers“ (UEP)

„4Life Transfer Factor“ sudedamosios dalys, gaminamos iš kiaušinių, yra gaunamos iš paukštininkystės ūkių, priklausančių kooperatyvui „United Egg Producers“ (UEP), sudarytam iš JAV gamintojų, kurie deramai rūpinasi vištų dedeklių sveikata bei gerove. UEP standartai yra pagrįsti dešimtmečiais mokslinių tyrimų; formuojant šiuos standartus taip pat dalyvauja nepriklausomas mokslinis patariamasis komitetas.

Grąžinamasis perdirbimas ir tvarumas

Visi kieti plastikai, kuriuos naudoja „4Life“, yra tinkami perdirbti. Kiekvienas iš indelių apačioje yra paženklintas universaliu logotipu. Daugelis mūsų kartoninių dėžučių („RioVida“, „4Life Transfer Factor Collagen“ ir „Energy Go Stix“ pakuotės) yra pagamintos iš perdirbto popieriaus, gauto panaudojant privačius tvariai auginamus miškus. Stengiamės daryti viską, kad perdirbti tiktų 100 % mūsų naudojamų pakuočių.

Biuruose Barselonoje ir Hamburge vienkartinius plastikinius maišelius pakeitėme į maišelius iš perdirbto popieriaus, tuo siekdami skatinti pakartotinį jų naudojimą. Eliminavome ir išspausdintus bilietus, juos pakeisdami elektroniniais: taip mažiname suvartojamą popieriaus kiekį ir savo poveikį aplinkai.

Iš užsakymų, siunčiamų į Europą, eliminavome pakavimo plastiką ir pradėjome naudoti biologiškai skaidžias plėvelės su oro pūslelėmis, skirtas produktus apsaugoti nuo sugadinimo transportuojant.

„4Life“ anglies pėdsakas

Kompanijai „4Life“ rūpi jos indėlis į klimato kaitą, todėl investuojame į įvairias iniciatyvas, padedančias sumažinti mūsų užsakymų transportavimo poveikį aplinkai.

Nuo 2020 m. vasario Europos „4Life“ dalyvauja mūsų logistikos partnerių UPS iniciatyvoje „UPS Carbon Neutral“. Šia priemone prisidedame prie prasmingų projektų, tokių kaip miško atkūrimas, dujų iš sąvartynų naikinimas, nuotekų valymas arba metano neutralizavimas. Šiais žingsniais pasiekiama nauda yra apčiuopiama. Ji padeda kompensuoti mūsų siuntų daromą poveikį ir pasaulyje siekti geresnių tvarumo rodiklių.

Mūsų ištikimybė organizacijai „Ecoembes“ ir „Grüner Punkt“

„Ecoembes“ – tai nesiekianti pelno organizacija, kurios tikslas – pasirūpinti kolektyviniu ir veiksmingu pakuočių atliekų Ispanijoje tvarkymo sprendimu, tam koordinuojant ištisą procesą: nuo surinkimo iki pakartotinio panaudojimo ar grąžinamojo perdirbimo.

„4Life“ taip pat dalyvauja „Ecoembes“ integruotose valdymo sistemose (GIS), pritaikytose pakuotėms ir pakuočių atliekoms, pagal kurias šios pakuotės ir jų atliekos periodiškai surenkamos. Prisiimdama šį įsipareigojimą „4Life“ laikosi visų reikalavimų, kuriuos nustato Ispanijos Pakuočių įstatymas.

„Der Grüne Punkt“ („Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH“ prekės ženklas) Vokietijoje prisieda prie gamintojo įsipareigojimų pagal Pakuočių įstatymo sėkmingo įgyvendinimo. Jei ant pakuotės matote užrašą „Grüner Punkt“, jis reiškia, kad kompanija dalyvauja dviguboje sistemoje (visų pakuočių atgavimo ir grąžinamojo perdirbimo per „Grüner Punkt“ arba kitą paslaugų teikėją) per „Grüner Punkt“ ir taip įgyvendina Pakuočių įstatymo nuostatas.

Be to, kompanija „4Life Research Germany GmbH“ licencijuoja savo pakuotes bendrovei „Der Grüne Punkt“ ir kasmet teikia „Grüne Punkt“ ataskaitas dėl visų į apyvartą išleistų pakuočių komponentų. Todėl pašalinti savo „4Life“ produktų pakuotę galite atskirai į atitinkamus grąžinamojo perdirbimo arba popieriaus konteinerius, taip būdami tikri, kad jų žaliavos bus grąžintos į grąžinamojo perdirbimo ciklą.