We noticed that you may be viewing lithuania.4life.com from a different country. To get the best experience we suggest double checking that you're on the website closest to you.

Naujas vyresnysis tiekimo grandinės – kokybės ir analizės paslaugų – viceprezidentas

Naujas vyresnysis tiekimo grandinės – kokybės ir analizės paslaugų – viceprezidentas
Kopijuoti URL
Solt Leik Sitis, Juta, JAV (2024 m. vasario 14 d.) Kompanija „4Life“ neseniai paskyrė poną Steve Pederson į vyresniojo tiekimo grandinės – kokybės ir analizės paslaugų – viceprezidento pareigas.

Nuo 2020 m., kai ponas Pederson prisijungė prie „4Life“, jis reikšmingai prisidėjo prie kompanijos kokybės valdymo sistemos kūrimo bei tobulinimo. Į šią sistemą dabar įeina produktų kokybės, atitikties reglamentų reikalavimams, produktų sertifikavimo kriterijai, kokybės sistemų įgyvendinimas, tiekėjų kvalifikacija pagal audito ir veiklos rezultatus, taip pat – laboratorijų ir analizės paslaugos.

Ponas Pederson yra sertifikuotas kokybės inžinierius, turintis JAV kokybės draugijos sertifikatą. Jis taip pat turi maisto produktų saugos ir kokybės praktikos specialisto titulą: šis vardas suteikiamas asmenims, kurie tiria ir užtikrina maisto saugą gamyboje. Jis turi 20 metų patirties maisto papildų ir funkcinių maisto produktų srityje.

Ponas Pederson taip pat yra tarnavęs JAV jūrų pėstininkų korpuse ir turi majoro laipsnį. Jis dalyvavo daugelyje misijų, skirtų padėti kovoti prieš terorizmą bei piratavimą. Be to, ponas Pederson taip pat yra dirbęs laivybos mokslo profesoriaus asistentu, dėstė Arizonos (JAV) universitete.

Aplinkos mokslo diplomą jis yra gavęs Kalifornijos valstijos (JAV) universitete San Bernardine, o šios srities magistro laipsnį įgijo Arizonos (JAV) universitete Tusone.

Kompanija „4Life“ – „Immune System Company“ – yra pirmoji, junginio „4Life Transfer Factor“ tyrimų naudą pateikusi rinkai. Ji turi biurus dešimtyse rinkų, aptarnauja klientus iš viso pasaulio.

Daugiau informacijos:
Calvin Jolley
Viceprezidentas
Korporacijos komunikacija
4Life Research
[email protected]